A Đức 30E-58556

Nguyễn Minh Đức Honda City Trắng 30E-585.56. Ngày 12/01/2018 Độ Bi Domax, Xenon FBL. Balat 35w 5.500.000 VNĐ

A Toàn 29A-22983

Prado 29A-229.83 Ngày 06/11/2017 Bi Hella GTR (2 bộ) + D2H FBL + Balat 35w DVD S160. Camera 360 Oris. Cảm biến áp suất lốp Stumade.

29D-09877

Morning Van 29D-098.77 Ngày 07/11/2017 Bi Hella GTR H4 + D2H FBL + Balat 35w: 3.500.000 VNĐ

Tuấn Ngọc MC 30E-82782

Mazda CX5 30E-827.82 Ngày 10/11/2017 Cốp điện hít: 9.x00.000 VNĐ

Thân Đình Nghĩa 30E-53270

Lexus 30E-532.70 Ngày 14/11/2017 Độ Bi Domax + Xenon FBL + Balat 35w: 5.500.000 VNĐ

Bùi Anh Nam 30A-85476

Ford Forcus 30A-854.76 Ngày 26/11/2017 Độ Bi Domax + Xenon D2H FBL + Balat 35w: 5.500.000 VNĐ.

Anh Tung City – 30E – 710.97

Honda City 30E-710.97 Ngày 26/11/2017 Độ Bi Domax + Xenon D2H FBL + Balat 55w : 5.500.000 VNĐ